Informace o zpracování osobních údajů

  • TRADEL > Informace o zpracování osobních údajů


Vážení,


tímto vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní zboží . Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro vás důležité.


1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost STONE & BRICK GALLERY s. r. o. se sídlem v Praze 5, Na Hřebenkách 3058/120, IČ: 04850785, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 254641. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit e-mailem: info@tradel.cz.


2. Zpracováváme zejména tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, poskytnuté služby, uskutečněné obchody.


3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: vámi uděleného souhlasu, nezbytnosti pro plnění smlouvy.


4. Dále zpracováváme zpravidla tyto vaše citlivé údaje: nezpracováváme


5. Vaše citlivé údaje zpracováváme na základě: nezpracováváme


6. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.


7. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.


8. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.


9. K vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů.


10. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.


11. Je vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.